Як намалювати карту в CorelDRAW

Програма CorelDRAW є багатофункціональним графічним редактором. ЇЇ можливості при створенні географічних карт ми продемонструємо на прикладі складання карти: «Індекси промислової продукції за регіонами України» (рис.1).

Індекси промислової продукції за регіонами України

Рис. 1 Індекси промислової продукції за регіонами України

Створення географічної карти в програмі CorelDRAWx7 передбачає кілька етапів.

ЗМІСТ


1. Підготовка статистичної інформації

На цьому етапі потрібно знайти необхідну інформацію, яку треба відобразити на карті та обробити її, подати таким чином, щоб з нею було зручно працювати під час створення карти у програмі CorelDRAWx7.

На цьому етапі ми використаємо такі програми: WinRAR, Adobe Reader, Microsoft Excel. Також нам потрібен доступ до Інтернету. Програма CorelDRAW на цьому етапі використовуватися не буде.

Щоб знайти необхідну статистичну інформацію заходимо на сайт Головного управління статистики України – http://www.ukrstat.gov.ua/ і вибираємо розділ Публікації. У колонці Економічна статистика шукаємо Економічна діяльність* Промисловість. Вибираємо і переходимо на відповідну сторінку. Тут знаходимо Статистичний збірник «Промисловість України» 2007-2010 роки. Скачуємо його натиском лівої клавіші миші. Розмір файлу формату zip становить 2,6 Мб (рис.2).

Сайт Головного управління статистики України

Рис. 2 Сайт Головного управління статистики України

Відкриваємо архів за допомогою архіватора WinRAR (або іншого) і вибираємо Видобути до папки файл prom.pdf. Відкриваємо файл за допомогою програми Adobe Reader. Переходимо на зміст Статистичного збірника і вибираємо необхідну сторінку. В нашому випадку – 45. Виділяємо необхідну інформацію (у нашому випадку – список регіонів України з зазначеними показниками індексів промислової продукції за 2007-2010 роки; нас цікавить 2010 рік, тому виділяємо всю таблицю) курсором і копіюємо за допомогою комбінації клавіш Ctrl+C. Відкриваємо програму Microsoft Excel, яка входить до Microsoft Office. Вставляємо виділені дані – Ctrl+V. Проте якщо використати просту вставку, то дані розмістяться у одному стовпчику, хоча і буде потрібна кількість рядків. Для коректної вставки потрібно скористатися невеликою кнопкою Параметры вставки, яка з’являється в кінці вставлених даних. За її допомогою вибираємо Использовать мастер импорта текста… Необхідні налаштування тут встановлені за умовчуванням, тому потрібно лише натиснути Далее* Далее, потім Готово.

Після цього видаляємо непотрібні рядки та стовпчики – рядки які вказують на вид адміністративного утворення: область і місто; стовпчики з даними за інші роки. Залишаємо лише необхідну нам інформацію: назву адміністративного утворення та індекси промислової продукції за 2010 рік.

На нашій карті ми будемо зафарбовувати регіони різними кольорами відповідно до показників таблиці (рис. 3). Тому в програмі Microsoft Excel треба виділити інтервали з певними показниками та для кращого сприйняття зафарбувати їх різними кольорами.

Показники таблиці «Індекси промислової продукції за регіонами України»

Рис. 3 Показники таблиці «Індекси промислової продукції за регіонами України»

Візуально проаналізувавши показники стовпчика бачимо, що найменше число тут 93,5, а найбільше – 142,9 (рис.3). Вибираємо інтервал, який буде становити 5 одиниць. Далі виділяємо стовпчик з даними про індекси промислової продукції за 2010 рік та вибираємо Главная* Стили* Условное форматирование* Правила выделения ячеек* Между. Відкривається невелике вікно между (рис.4). У лівій комірці пишемо 90,1, у правій 95,0 (оскільки ми вибрали інтервал 5 одиниць).

Вікно «Между»

Рис. 4 Вікно «Между»

Далі обираємо колір заливки комірок з цим інтервалом. Для цього тиснемо на кнопку, що розміщена правіше. Вибираємо Пользовательский формат* Заливка. Серед представлених кольорів вибираємо фіолетовий (найкращий спосіб заливки комірок – обирати кольори по черзі від фіолетового до червоного). Тиснемо ОК* ОК. Наш інтервал зафарбований. У сусідньому стовпчику записуємо у комірку інтервал – 90,1-95,0 і зафарбовуємо його у фіолетовий колір здійснюючи просту дію – вибираємо комірку, далі – Главная* Шрифт* Цвет заливки. За умовчуванням тут вибраний жовтий колір. Ми ж вибираємо фіолетовий.

Зафарбовані комірки відповідно до показників

Рис. 5 Зафарбовані комірки відповідно до показників

Далі повторюємо цю дію, щоразу вибираючи інший інтервал та зафарбовуючи комірки, що до нього належать. В результаті маємо вісім інтервалів різних кольорів (рис.5). Зберігаємо файл в потрібну папку. На цьому етап Підготовки статистичної інформації завершений.

На наступних етапах буде використовуватися програма CorelDRAWx7. Тому відкриваємо її і створюємо файл, в якому будемо працювати з нашою картою. Для цього вибираємо Файл* Создать; використовуємо комбінацію клавіш Ctrl+N; або тиснемо на першу піктограму Піктограма Создать. З’являється вікно Создание документа. У ньому вводимо ім’я файлу і заповнюємо інші поля. Проте це не обов’язково. Тиснемо ОК. Зберігаємо файл у потрібну папку Файл* Сохранить как…

Далі потрібно підібрати карту, за допомогою якої створимо Матрицю (основу карти). Краще використати растрову карту хорошої якості. Її можна скачати з Інтернету чи самостійно сканувати з атласу чи інших джерел. Найгірший варіант – використати фото. У такому разі спотворення будуть надто великими і карта буде неточною. Але якщо вам потрібно намалювати карту за фотографією, краще спочатку створити матрицю на основі карти хорошої якості і вже після цього використати фото.

Матриця – це основа карти. Вона може бути повною і неповною. Повна матриця включає: градусну сітку, межі, гідрографію, основні населені пункти. Неповна – характеризується відсутністю одного чи кількох компонентів (наприклад, градусної сітки). Наявність повної матриці має свої переваги при створенні серії карт:
– непотрібно заново наносити основні її компоненти;
– можна створювати безліч карт з невеликими затратами часу;

– можна легко переносити необхідні об’єкти з однієї карти на іншу.

2. Імпорт растрової карти

У докері Диспетчер объектов (розміщений справа; якщо немає – вибираємо Окно* Окна настройки ставимо галочку біля Диспетчер объектов) перейменовуємо Слой 1 на Растрова карта. Для імпорту растрової карти – Файл* Імпорт; комбінація клавіш Ctrl або піктограма Піктограма Імпорт (дискета з червоною стрілкою вправо, яка вказує на файл). Відкривається вікно Импорт. Вибираємо потрібний файл – Адміністративну карту України, яку ми скачали напередодні. Тиснемо Импорт. На екрані з’являється курсор у вигляді кутника, який демонструє, де знаходиться верхній лівий кінець нашої карти. Тиснемо ЛКМ (ліву клавішу миші) і таким чином вставляємо растрову карту. Тепер збільшуємо її до розміру аркуша паперу формату А4. Для цього зображення потрібно розтягнути.

3. Створення шарів

Етап Створення шарів передбачає роботу з докером Диспетчер объектов (рис.6). У ньому вибираємо у правому верхньому куті невелику кнопку Параметры диспетчера объектов* Создать слой. Вводимо його назву – Межі. Так само створюємо шари: Обласні центри, Назва карти, Легенда, Заливка. Їх послідовність пізніше можна буде змінити.

Диспетчер об’єктів

Рис. 6 Диспетчер об’єктів

Блокуємо шари, які ми не використовуємо. Для цього треба натиснути на піктограму олівець Піктограма Олівець, яка розміщена перед назвою шару. Також ми можемо зробити шари невидимими Піктограма Невидимості шарів та вимкнути видимість при експорті та друці Піктограма Видимості при друці та експорті.

4. Нанесення меж

Етап Нанесення меж передбачає створення лінійних об’єктів, які будуть позначати кордони та адміністративні межі. Для виконання цієї операції у програмі CorelDRAW є ціла низка необхідних інструментів (рис.7). Серед них: Свободная форма, Прямая через 2 точки, Кривая Безье, Перо, В-сплайн, Ломаная линия, Кривая через 3 точки. Необхідний інструмент можна вибрати на панелі інструментів, яка розміщена зліва. Для цього потрібно натиснути на маленький трикутник у правому нижньому куті піктограми Свободная форма.

Інструменти для нанесення лінійних об’єктів

Рис. 7 Інструменти для нанесення лінійних об’єктів

Ми вибрали інструмент Кривая через 3 точки, за допомогою якого і будемо наносити межі. Почнемо з державного кордону України. Тиснемо ЛКМ, щоб позначити першу точку. Потім, утримуючи ЛКМ вибираємо місце для другої точки і на ньому відпускаємо клавішу. Після цього наносимо третю точку так, щоб отримати криву, яка буде відповідати частині державного кордону України. Повторюємо цю дію і надалі, поки не нанесемо всі необхідні межі. Але при цьому потрібно пам’ятати, що нам треба створити суцільну криву, яка б позначала кордон України. Тому першу точку наступної частини державного кордону потрібно ставити в місці завершення попередньої частини. Це місце – узел (рис.8).

Робота з інструментом «Кривая через 3 точки»

Рис. 8 Робота з інструментом «Кривая через 3 точки»

Нанесення меж, як і інших лінійних об’єктів є трудомістким етапом створення географічної карти. Нам для нанесення державного кордону України та адміністративних меж її регіонів знадобилося близько 90 хвилин. В результаті етапу Нанесення меж ми отримали обриси нашої майбутньої карти (рис.9).

Межі

Рис. 9 Межі

5. Нанесення на карту обласних центрів

Вибираємо шар Обласні центри, у якому будемо працювати. Спочатку нам потрібно створити символ – пунсон. Він позначатиме розташування населеного пункту. Для його створення вибираємо інструмент Эллипс. Створюємо довільний круг. За допомогою Панель свойств* Размер объекта встановлюємо розмір круга 1х1 мм. Задаємо товщину абриса (лінії) – 0,1 мм. Зафарбовуємо круг білим кольором. Вибираємо об’єкт і тиснемо ПКМ. З’являється вікно, внизу якого вибираємо Символ* Создать символ. У новому вікні (Создание нового символа) вводимо Имя символу – пунсон, тиснемо ОК.

Відкриваємо докер Диспетчер символов за допомогою комбінації клавіш Ctrl+F3 або вибравши Окно* Окна настройки* Диспетчер символов. Тут міститься створений нами символ – пунсон. Перетягуємо його на робоче поле сторінки для того, щоб помістити на нашу карту. Тиснемо ЛКМ, утримуємо її та переміщуємо пунсон на потрібне місце – розташування обласного центру. Повторюємо цю дію, позначаючи розташування інших обласних центрів.

Тепер нам потрібно нанести на карту назви обласних центрів. Вибираємо на панелі інструментів Текст Інструмент Текст. Задаємо необхідний шрифт – Arial та його розмір – 10 п. Тиснемо на робочому полі сторінки ЛКМ і вписуємо назву обласного центру. За необхідності переміщуємо текст у потрібне місце. Повторюємо цю дію, наносячи назви інших обласних центрів.

6. Нанесення назви карти

Вибираємо шар Назва карти, у якому будемо працювати. Вибираємо на панелі інструментів Текст Інструмент Текст. Задаємо необхідний шрифт – Arial та його розмір – 12 п. Тиснемо на робочому полі сторінки ЛКМ і вписуємо назву карти – Індекси промислової продукції за регіонами (2010 рік, % до попереднього року). Центруємо текст Піктограма Центрувати та розміщуємо його у потрібному місці. Блокуємо шар Назва карти.

7. Створення легенди

Етап Створення легенди передбачає розміщення умовних знаків, які б роз’яснювали зображене на карті. Під час першого етапу (Підготовка статистичної інформації) ми виділили 8 інтервалів показників. Вони відображають групи регіонів України за індексом промислової продукції. На цьому етапі нам потрібно підібрати для кожного інтервалу колір, яким він буде позначатися на нашій карті, а також розмістити інтервали, разом з їх показниками, у легенді карти.

Вибираємо шар Легенда, у якому будемо працювати. Створюємо прямокутник та за допомогою Панель свойств* Размер объекта встановлюємо його розміри 8х4 мм та товщину абриса – 0,1 мм. Цей прямокутник буде коміркою, колір якої відповідатиме певним показникам карти. Дублюємо комірку за допомогою комбінації клавіш Ctrl+D або вибираючи Правка* Дублировать. Комірку, яка з’явиться після першого дублювання потрібно перемістити нижче першої, приблизно на половину її висоти. Після цього натиснути і утримувати Ctrl, тим часом натискаючи D та створюючи потрібну кількість комірок – 8 (відповідно до кількості інтервалів) (рис.10).

Створення комірок

Рис. 10 Створення комірок

Виділяємо всі комірки та центруємо їх натиснувши С або Объект* Выровнять и распределить* Выровнять центры по вертикали. Відкриваємо файл Індекси промислової продукції за регіонами.xlsx, який ми створили на першому етапі у програмі Microsoft Excel. У легенді карти, правіше кожної комірки записуємо виділені інтервали (90,1-95,0; 95,1-100,0; 100,1-105,0…). Виділяємо та вирівнюємо текст по лівому краю: L або Объект* Выровнять и распределить* Выровнять влево. Виділяємо комірку та відповідний йому текст і вирівнюємо їх: Е або Объект* Выровнять и распределить* Выровнять центры по горизонтали. Аналогічно вирівнюємо й інші комірки з текстом (рис.11).

Вирівнювання тексту і комірок

Рис. 11 Вирівнювання тексту і комірок

Тепер нам потрібно підібрати для кожного інтервалу колір. Показники менші за 100 % позначаємо відтінками червоного кольору, а більші – зеленого. Виділяємо першу комірку, яка відповідає інтервалу 90,1-95,0 і зафарбовуємо її, натискаючи ЛКМ на червоний колір у палітрі кольорів.

У палітрі документа (розміщена внизу) тиснемо два рази ЛКМ на червоному кольорі. З’являється вікно Редактор палитр (рис.12). Вибираємо Добавить цвет* Краскосмесители (рис.13). Обираємо відтінок червоного кольору, тиснемо Доб. в палитру* ОК* ОК. Зафарбовуємо цим відтінком другу комірку.

Редактор палитр

Рис. 12 Вікно «Редактор палитр»

Вікно «Краскосмесители»

Рис. 13 Вікно «Краскосмесители»

Виділяємо останню комірку, яка відповідає інтервалу 140,1-145,0 і зафарбовуємо її, натискаючи ЛКМ на зелений колір у палітрі кольорів. У палітрі документа (розміщена внизу) тиснемо два рази ЛКМ на зеленому кольорі. З’являється вікно Редактор палитр. Вибираємо Добавить цвет* Краскосмесители. Обираємо п’ять відтінків зеленого кольору, кожного разу нажимаючи Доб. в палитру. Після цьогоОК* ОК. Зафарбовуємо комірки доданими у палітру документа відтінками зеленого кольору. Чим більший показник інтервалу, тим темнішим буде відтінок.

Виділяємо перші чотири комірки разом з текстом. Створюємо групу: Ctrl+G або піктограма Піктограма Згрупувати або Объект* Группа* Сгруппировать (рис.14). Так само групуємо останні чотири комірки з текстом. Другу групу переміщуємо правіше першої. Виділяємо обидві групи та вирівнюємо їх по горизонталі: Е або Объект* Выровнять и распределить* Выровнять центры по горизонтали. В результаті отримуємо Легенду карти (рис.15).

Створення групи

Рис. 14 Створення групи

Легенда карти

Рис. 15 Легенда карти

8. Заливка об’єктів

Вибираємо шар Заливка. Вибираємо інструмент Интеллектуальная заливка Інструмент Интеллектуальная заливка. За допомогою Панелі властивостей задаємо Параметры заливки: Использовать значение по умолчанию. У палітрі документа вибираємо червоний колір: ЛКМ*ОК. Відкриваємо файл Індекси промислової продукції за регіонами.xlsx. Для зручності на робочому столі розміщуємо одразу два вікна: програми CorelDRAWx7 та файлу Microsoft Excel (рис.16).

У легенді нашої карти (програма CorelDRAWx7) червоному кольору відповідає інтервал 90,1-95,0. У файлі Microsoft Excel цей інтервал зафарбований фіолетовим кольором. Серед списку регіонів України знаходимо ті, які зафарбовані у фіолетовий колір – лише Сумська область. Отже, зафарбовуємо її на нашій карті у червоний колір – ЛКМ (рис.16).

Програми CorelDRAWx7 та Microsoft Excel на етапі заливки обєктів

Рис. 16 Програми CorelDRAWx7 та Microsoft Excel на етапі заливки обєктів

Повторюємо цю дію знову, зафарбовуючи на карті інші регіони:

– вибираємо у палітрі документа колір;
– знаходимо у легенді карти інтервал, який відповідає цьому кольору;
– у файлі Microsoft Excel знаходимо колір яким зафарбований інтервал;
– серед списку регіонів України знаходимо ті, які зафарбовані у цей колір;

– на карті зафарбовуємо потрібні регіони.

На цьому етап Заливка об’єктів завершений (рис.17).

Зафарбовані регіони України

Рис. 17 Зафарбовані регіони України

Встановлюємо кінцеву послідовність шарів: Обласні центри, Межі, Заливка, Легенда, Назва карти, Растрова карта.

9. Експорт карти

Потрібно переконатися, що всі шари видимі та у них увімкнений експорт. Лише шар Растрова карта повинен бути прихованим та із вимкненим експортом (рис.18).

Шари при експорті карти

Рис. 18 Шари при експорті карти

Для експорту карти: Файл* Экспорт, Ctrl+Е, або піктограма Піктограма Експорт (файл з червоною стрілкою вправо, який вказує на дискету). Відкривається вікно Экспорт. Вибираємо потрібну папку для збереження карти. У рядку Имя файла вводимо назву карти – Індекси промислової продукції за регіонами. У наступному рядку вибираємо Тип файла – JPG. Тиснемо кнопку Экспорт. З’являється вікно Экспорт в JPЕG. У ньому ми можемо здійснити різноманітні налаштування: встановити колірний режим, якість, розміри, роздільну здатність карти тощо. Тиснемо ОК. Наша карта експортована.

Відкриваємо папку, в яку експортували карту та переглядаємо її (рис.19).

Готова карта

Рис. 19 Готова карта

1 жовтня 2017 року
www.merkator.org.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 4 =