Меркатор Інше Карта сайту

Карта сайту


Головна


Тести

Тест: Прапори країн Європи
Тест: Прапори країн Азії
Тест: Прапори країн Північної Америки
Тест: Прапори країн Південної Америки
Тест: Прапори країн Африки
Тест: Прапори країн Океанії
Тест: Прапори залежних територій
Тест: Прапори країн світу
Тест: Столиці країн Європи
Тест: Столиці країн Азії
Тест: Столиці країн Африки
Тест: Столиці країн Північної Америки
Тест: Столиці країн Південної Америки
Тест: Столиці країн Океанії
Тест: Столиці країн світу
Тест: Пробне ЗНО з географії 2018
Тест: ЗНО з географії 2017
Тест: ЗНО з географії 2016
Тест: ЗНО з географії 2015
Тест: ЗНО з географії 2014
Тест: ЗНО з географії 2013
Тест: ЗНО з географії 2012
Тест: ЗНО з географії 2011
Тест: ЗНО з географії 2010
Тест: ЗНО з географії 2009
Тест: ЗНО з географії 2008
Тест: Пробне ЗНО з географії 2017
Тест: ЗНО з географії 2017 (додаткова сесія)
Тест: Пробне ЗНО з географії 2016 
Тест: Пробне ЗНО з географії 2015
Тест: Пробне ЗНО з географії 2014
Тест: Пробне ЗНО з географії 2013
Тест: Пробне ЗНО з географії 2012
Тест: Пробне ЗНО з географії 2011
Тест: Пробне ЗНО з географії 2010
Тест: ЗНО з географії 2016 (додаткова сесія)
Тест: ЗНО з географії 2015 (додаткова сесія)
Тест: Контури країн Європи 
Тест: Контури країн Азії 
Тест: Контури країн Північної Америки 
Тест: Контури країн Африки 
Тест: Контури країн Океанії 
Тест: Контури країн Південної Америки 
Тест: Контури країн світу 
Тест: Країни Європи на карті 
Тест: Країни Азії на карті 
Тест: Країни Африки на карті 
Тест: Країни Північної Америки на карті 
Тест: Країни Південної Америки на карті 
Тест: Країни Океанії на карті 
Тест: Країни світу на карті 
Тест: ЗНО з географії 2018 
Тест: ЗНО з географії 2018 (додаткова сесія) 
Тест: Що вивчає географія 
Тест: Географічні дослідження 
Тест: Уявлення про Землю в давні часи 
Тест: Пізнання нових земель в X-XV ст. 
Тест: Великі географічні відкриття 
Тест: Навколосвітні експедиції та відкриття материків 
Тест: Сучасні географічні дослідження 
Тест: Розвиток географічних знань про Землю 
Тест: Що і як вивчає географія материків та океанів 
Тест: Джерела географічної інформації 
Тест: Форма і рухи Землі та їх наслідки 
Тест: Рух літосферних плит 
Тест: Геологічна історія Землі та тектонічні структури 
Тест: Рельєф материків і дна океанів 
Тест: Кліматотвірні чинники 
Тест: Кліматичні пояси і типи клімату Землі 
Тест: Властивості водних мас. Течії 
Тест: Широтна зональність і вертикальна поясність 
Тест: Закономірності формування природи материків та океанів 
Тест: Фізична та суспільна географія України 
Тест: Географічні дослідження території України 
Тест: Зображення України в картографічних творах 
Тест: Як укладена карта 
Тест: Карти і геоінформаційні системи 
Тест: Топографічна карта та її елементи 
Тест: Читання та використання топографічних карт
Тест: Плани міст, схеми руху транспорту 
Тест: Географічна карта та робота з нею 
Тест: Що і як вивчає суспільна географія 
Тест: Національна економіка 
Тест: Економічний розвиток і структура економіки країни 
Тест: Чинники розміщення виробництва 
Тест: Суспільна та просторова організація господарства 
Тест: Світове господарство. Міжнародний поділ праці 
Тест: Типи економічних систем 
Тест: Типи країн 
Тест: Просторова структура світового господарства 
Тест: Сучасні тенденції розвитку світового господарства 
Тест: Національна економіка та світове господарство 
Тест: Що і як вивчає курс «Географія: регіони і країни» 
Тест: Сучасна політична карта світу 
Тест: Субрегіони Європи та їхні політико-географічні особливості 
Тест: Інтеграційні процеси та міжнародні організації в Європі 
Тест: Природні умови і ресурси Європи 
Тест: Населення Європи та його розміщення 
Тест: Особливості господарства Європи. Первинний сектор її економіки 
Тест: Вторинний сектор економіки Європи 
Тест: Третинний сектор економіки Європи 
Тест: Загальна характеристика Європи 
Тест: Способи орієнтування на місцевості 
Тест: Поняття про азимут 
Тест: Способи зображення земної поверхні 
Тест: Масштаб 
Тест: План місцевості 
Тест: Складання плану місцевості 
Тест: Географічна карта 
Тест: Види географічних карт 
Тест: Градусна сітка на глобусі і карті 
Тест: Географічні координати 
Тест: Земля на плані та карті 
Тест: Географічне положення та дослідження Африки 
Тест: Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини Африки 
Тест: Клімат Африки 
Тест: Води суходолу Африки 
Тест: Екваторіальні ліси Африки 
Тест: Савани Африки 
Тест: Пустелі і напівпустелі, вічнозелені твердолисті ліси і чагарники Африки 
Тест: Стихійні явища природи, екологічні проблеми Африки 
Тест: Населення Африки 
Тест: Держави Африки 
Тест: Африка (7 клас) 
Тест: Політична карта світу. Державний лад України 
Тест: Географічне положення України 
Тест: Державна територія і кордони України 
Тест: Формування території України 
Тест: Міжнародна система відліку часу 
Тест: Географічний простір України 
Тест: Сільське господарство світу 
Тест: Рослинництво світу 
Тест: Тваринництво світу. Сільськогосподарські пояси світу 
Тест: Сільське господарство України. Рослинництво України 
Тест: Тваринництво України. Зональна спеціалізація сільського господарства України 
Тест: Лісове господарство світу та України 
Тест: Мінеральні ресурси та ресурсозабезпеченість 
Тест: Видобування паливних ресурсів у світі та Україні 
Тест: Видобування металічних ресурсів у світі та Україні 
Тест: Видобування нерудної мінеральної сировини у світі та Україні 
Тест: Первинний сектор господарства світу та України 
Тест: Німеччина (10 клас) 
Тест: Франція (10 клас)
Тест: Велика Британія (10 клас)
Тест: Італія (10 клас)
Тест: Польща (10 клас)
Тест: Білорусь (10 клас)
Тест: Росія (10 клас)
Тест: Країни Європи (10 клас)
Тест: Внутрішня будова Землі 
Тест: Літосферні плити 
Тест: Землетруси 
Тест: Вулканізм і вулкани. Гейзери 
Тест: Зовнішні процеси, що змінюють земну кору 
Тест: Породи, що складають земну кору 
Тест: Абсолютна і відносна висота місцевості 
Тест: Рельєф 
Тест: Рівнини 
Тест: Гори 
Тест: Рельєф дна океану 
Тест: Унікальні форми рельєфу 
Тест: Літосфера 
Тест: Географічне положення та дослідження Південної Америки 
Тест: Тектонічна будова і рельєф Південної Америки 
Тест: Клімат Південної Америки 
Тест: Води суходолу Південної Америки 
Тест: Природні зони Південної Америки 
Тест: Населення Південної Америки 
Тест: Держави Південної Америки 
Тест: Південна Америка (7 клас) 
Тест: Геологічна історія України 
Тест: Тектонічні структури України 
Тест: Геологічна будова України 
Тест: Рівнини України 
Тест: Гори України 
Тест: Геоморфологічна будова України 
Тест: Паливні корисні копалини України 
Тест: Рудні корисні копалини України 
Тест: Нерудні корисні копалини України 
Тест: Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси України 
Тест: Будова атмосфери 
Тест: Добовий хід температури повітря 
Тест: Річний хід температури повітря 
Тест: Освітлення й теплові пояси Землі 
Тест: Атмосферний тиск 
Тест: Вітер 
Тест: Вологість повітря 
Тест: Атмосферні опади 
Тест: Погода 
Тест: Клімат 
Тест: Кліматичні пояси 
Тест: Вплив людини на атмосферу 
Тест: Атмосфера 
Тест: Світовий океан 
Тест: Властивості вод Світового океану 
Тест: Хвилі 
Тест: Течії 
Тест: Життя в морях та океанах 
Тест: Океан та людина 
Тест: Річки 
Тест: Робота і характер течії річок 
Тест: Озера 
Тест: Болота 
Тест: Штучні водотоки і водойми 
Тест: Льодовики та багаторічна мерзлота 
Тест: Підземні води 
Тест: Гідросфера 
Тест: Біосфера 
Тест: Ґрунти 
Тест: Природні комплекси 
Тест: Географічна оболонка 
Тест: Природні зони 
Тест: Біосфера і ґрунти. Природні комплекси 
Тест: Кількість і розміщення населення 
Тест: Раси і народи світу 
Тест: Країни світу 
Тест: Забруднення довкілля та його охорона 
Тест: Планета людей 
Тест: Штати США на карті
Тест: Столиці штатів США
Тест: Прапори штатів США
Тест: Контури штатів США
Тест: Регіони України на карті
Тест: Прапори регіонів України
Тест: Контури регіонів України
Тест: Землі Німеччини на карті
Тест: Столиці земель Німеччини
Тест: Прапори земель Німеччини
Тест: Контури земель Німеччини
Тест: Регіони Канади на карті
Тест: Столиці регіонів Канади
Тест: Прапори регіонів Канади
Тест: Контури регіонів Канади
Тест: Географічне положення, тектонічна будова та рельєф Австралії
Тест: Клімат, води суходолу Австралії
Тест: Рослинність і тваринний світ, природні зони Австралії
Тест: Населення Австралії, Австралійський Союз
Тест: Австралія (7 клас)
Тест: Географічне положення та історія досліджень Антарктиди
Тест: Тектонічна будова і рельєф Антарктиди
Тест: Природні умови Антарктиди
Тест: Антарктида (7 клас)
Тест: Географічне положення, історія відкриття та освоєння Північної Америки
Тест: Тектонічна будова і рельєф Північної Америки
Тест: Клімат Північної Америки
Тест: Води суходолу Північної Америки
Тест: Природні зони Північної Америки
Тест: Населення Північної Америки
Тест: Держави Північної Америки
Тест: Північна Америка (7 клас)
Тест: Географічне положення, дослідження та освоєння Євразії
Тест: Тектонічна будова і рельєф Євразії
Тест: Клімат Євразії
Тест: Води суходолу Євразії
Тест: Природні зони Євразії
Тест: Вертикальна поясність Євразії
Тест: Населення Євразії
Тест: Держави Євразії
Тест: Україна (7 клас)
Тест: Німеччина (7 клас)
Тест: Франція (7 клас)
Тест: Велика Британія (7 клас)
Тест: Італія (7 клас)
Тест: Туреччина (7 клас)
Тест: Індія (7 клас)
Тест: Китай (7 клас)
Тест: Японія (7 клас)
Тест: Євразія (7 клас)
Тест: Тихий океан
Тест: Острови в Тихому океані
Тест: Атлантичний океан
Тест: Індійський океан
Тест: Північний Льодовитий океан
Тест: Океани
Тест: Природні багатства та природокористування
Тест: Забруднення довкілля і заходи з його охорони
Тест: Способи упередження екологічних проблем
Тест: Вплив людини на природу материків та океанів
Тест: Кліматотвірні чинники в Україні
Тест: Циркуляція атмосфери в Україні
Тест: Основні показники клімату України. Сезони року в Україні
Тест: Несприятливі погодно-кліматичні явища та прогноз погоди в Україні
Тест: Кліматичні ресурси та охорона повітря в Україні
Тест: Клімат і кліматичні ресурси України
Тест: Річки України
Тест: Основні річкові басейни України
Тест: Озера, штучні водойми України
Тест: Болота і підземні води України
Тест: Води суходолу і водні ресурси України
Тест: Ґрунти України
Тест: Ґрунтові ресурси України та їх охорона
Тест: Рослинний покрив України
Тест: Тваринний світ України
Тест: Ґрунти, рослинність, тваринний світ України
Тест: Ландшафт як цілісна просторова система
Тест: Фізико-географічне районування України
Тест: Зони мішаних та широколистих лісів України
Тест: Український лісостеп
Тест: Український степ
Тест: Гірська споруда Українських Карпат
Тест: Передкарпаття та Закарпаття
Тест: Кримські гори та Південний берег Криму
Тест: Чорне море
Тест: Азовське море
Тест: Ландшафти України
Тест: Природокористування та геоекологічна ситуація в Україні
Тест: Заходи щодо раціонального природокористування в Україні
Тест: Природно-заповідний фонд України
Тест: Природокористування в Україні
Тест: Зміна кількості населення світу та України
Тест: Статево-віковий склад населення, демографічна ситуація у світі та Україні
Тест: Механічний рух населення світу та України
Тест: Розміщення населення на Земній кулі та в Україні
Тест: Класифікація міст. Урбанізація
Тест: Вплив урбанізації на розселення населення
Тест: Етноси і нації
Тест: Етнічний склад населення України
Тест: Релігійний склад населення світу та України
Тест: Зайнятість населення у світі та Україні
Тест: Населення України та світу
Тест: Електроенергетика світу
Тест: Електроенергетика України
Тест: Чорна металургія світу
Тест: Кольорова металургія світу
Тест: Металургійне виробництво в Україні
Тест: Виробництво продукції хімічної і деревообробної промисловості світу
Тест: Хімічне виробництво в Україні. Виробництво деревини й паперу в Україні
Тест: Машинобудування в сучасному світі
Тест: Географія виробництва машин і устаткування світу
Тест: Машинобудування в Україні
Тест: Виробництво тканин, одягу, взуття у світі та Україні
Тест: Виробництво продуктів харчування у світі
Тест: Харчова промисловість України
Тест: Вторинний сектор господарства світу та України
Тест: Транспорт як вид економічної діяльності
Тест: Географія світового транспорту
Тест: Транспорт України
Тест: Світовий ринок товарів та послуг
Тест: Торгівля в Україні
Тест: Міжнародний туризм
Тест: Туризм в Україні
Тест: Наукова й освітня діяльність, охорона здоров’я у світі та Україні
Тест: Фінансові послуги у світі та Україні
Тест: Аутсорсинг у світі та Україні
Тест: Третинний сектор господарства світу та України
Тест: Політичні та демографічні проблеми людства
Тест: Економічні та продовольчі проблеми людства
Тест: Екологічні проблеми людства
Тест: Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ століття
Тест: Глобальні проблеми людства
Тест: Економіко-географічне положення Азії
Тест: Політико-географічні особливості cубрегіонів Азії
Тест: Природні умови і ресурси Азії
Тест: Населення Азії та його розміщення
Тест: Особливості господарства Азії
Тест: Японія (10 клас)
Тест: Китай (10 клас)
Тест: Індія (10 клас)
Тест: Азія (10 клас)
Тест: Австралійський Союз (10 клас)
Тест: Мікронезія, Меланезія, Полінезія (10 клас)
Тест: Океанія (10 клас)
Тест: Субрегіони Америки та їх політико-географічні особливості
Тест: Населення Америки та його розміщення
Тест: Особливості господарства Америки
Тест: США (10 клас)
Тест: Канада (10 клас)
Тест: Бразилія (10 клас)
Тест: Америка (10 клас)
Тест: Субрегіони Африки та їх політико-географічні особливості
Тест: Населення Африки та його розміщення
Тест: Особливості господарства Африки
Тест: Єгипет (10 клас)
Тест: Південно-Африканська Республіка (10 клас)
Тест: Африка (10 клас)
Тест: Місце України на сучасній геополітичній карті світу
Тест: Міжнародні економічні зв’язки України
Тест: Україна в міжнародному просторі
Тест: Міста США на карті
Тест: Міста України на карті
Тест: Міста Азії на карті
Тест: Міста Європи на карті
Тест: Пробне ЗНО з географії 2019
Тест: ЗНО з географії 2019
Тест: ЗНО з географії 2019 (додаткова сесія)
Тест: Пробне ЗНО з географії 2020
Тест: ЗНО з географії 2020
Тест: ЗНО з географії 2020 (додаткова сесія)
Тест: Пробне ЗНО з географії 2021
Тест: ЗНО з географії 2021
Тест: ЗНО з географії 2021 (додаткова сесія)
Тест: Миси на карті
Тест: Півострови на карті
Тест: Острови на карті
Тест: Групи островів на карті
Тест: Моря на карті
Тест: Затоки на карті
Тест: Протоки на карті
Тест: Океанічні течії на карті
Тест: Гори на карті
Тест: Вершини на карті
Тест: Річки на карті
Тест: Річкові басейни на карті
Тест: Озера на карті
Тест: Пустелі на карті
Підсумковий тест за 6 клас
Підсумковий тест за 7 клас
Підсумковий тест за 8 клас
Підсумковий тест за 9 клас
Підсумковий тест за 10 клас

Карти

Карти світу 
Карти Нігерії
Карти Сенегалу
Карти Сомалі
Карти Нігеру
Карти Західної Сахари
Карти Руанди
Карти Намібії
Карти Лесото
Карти Кенії
Карти Есватіні
Карти Гвінеї-Бісау
Карти Лівії
Карти Мавританії
Карти Беніну
Карти Республіки Конго
Карти Зімбабве
Карти Мадагаскару
Карти Малі
Карти Мозамбіку
Карти Ліберії
Карти Малаві
Карти Того
Карти Тунісу
Карти Уганди
Карти Буркіна-Фасо
Карти Єгипту
Карти Марокко
Карти Гани
Карти Алжиру
Карти Ботсвани
Карти Танзанії
Карти Бурунді
Карти Демократичної Республіки Конго
Карти Еритреї
Карти Габону
Карти Камеруну
Карти Джибуті
Карти Замбії
Карти Анголи
Карти Чаду
Карти Гвінеї
Карти Ефіопії
Карти Південно-Африканської Республіки
Карти Сьєрра-Леоне
Карти Кот-д’Івуару
Карти Центральноафриканської Республіки
Карти Північної Кореї
Карти Ізраїлю
Карти Таїланду
Карти Сирії
Карти Таджикистану
Карти Оману
Карти Киргизстану
Карти Кувейту
Карти Йорданії
Карти Афганістану
Карти Азербайджану
Карти Грузії
Карти Бахрейну
Карта Камбоджі
Карти Об’єднаних Арабських Еміратів
Карти Саудівської Аравії
Карти Ірану
Карти Іраку
Карти Пакистану
Карти Вірменії
Карти Ємену
Карти Узбекистану
Карти Монголії
Карти Туркменістану
Карти Лівану
Карти Лаосу
Карти Південної Кореї
Карти Катару
Карти В’єтнаму
Карти Бангладеш
Карти Брунею
Карти Бутану
Карти Індії
Карти Індонезії
Карти Казахстану
Карти Китаю
Карти Кіпру
Карти Японії
Карти Палестини
Карти Малайзії
Карти М’янми
Карти Мальдівів
Карти Непалу
Карти Сінгапуру
Карти Туреччини
Карти Східного Тімору
Карти Філіппін
Карти Шрі-Ланки
Карти Тайваню
Карти Маврикію
Карти Південного Судану
Карти Коморських Островів
Карти Сан-Томе і Принсіпі
Карти Судану
Карти Сейшельських Островів
Карти Кабо-Верде
Карти Екваторіальної Гвінеї
Карти Гамбії
Карти Венесуели
Карти Перу
Карти Колумбії
Карти Суринаму
Карти Болівії
Карти Аргентини
Карти Бразилії
Карти Чилі
Карти Еквадору
Карти Уругваю
Карти Парагваю
Карти Гаяни
Карти Белізу
Карти Тринідаду і Тобаго
Карти Коста-Рики
Карти Сальвадору
Карти Гватемали
Карти Нікарагуа
Карти Панами
Карти Куби
Карти Гондурасу
Карти Ямайки
Карти Сент-Вінсенту і Гренадин
Карти Гаїті
Карти Антигуа і Барбуди
Карти Барбадосу
Карти Канади
Карти Багамських Островів
Карти Домініки
Карти Гренади
Карти Мексики
Карти Сент-Кіттсу і Невісу
Карти Сент-Люсії
Карти Сполучених Штатів Америки
Карти Домініканської Республіки
Карти Австралії
Карти Вануату
Карти Самоа
Карти Кірибаті
Карти Фіджі
Карти Федеративних Штатів Мікронезії
Карти Маршаллових Островів
Карти Палау
Карти Тонга
Карти Соломонових Островів
Карти Тувалу
Карти Науру
Карти Папуа Нової Гвінеї
Карти Нової Зеландії
Карти Австрії
Карти Албанії
Карти Андорри
Карти Бельгії
Карти Білорусі
Карти Болгарії
Карти Боснії і Герцеговини
Карти Ватикану
Карти Великої Британії
Карти Греції
Карти Данії
Карти Естонії
Карти Ірландії
Карти Ісландії
Карти Іспанії
Карти Італії
Карти Косово
Карти Латвії
Карти Литви
Карти Ліхтенштейну
Карти Люксембургу
Карти Північної Македонії
Карти Мальти
Карти Молдови
Карти Монако
Карти Нідерландів
Карти Німеччини
Карти Норвегії
Карти Польщі
Карти Португалії
Карти Росії
Карти Румунії
Карти Сан-Марино
Карти Сербії
Карти Словаччини
Карти Словенії
Карти Угорщини
Карти Фінляндії
Карти Франції
Карти Хорватії
Карти Чехії
Карти Чорногорії
Карти Швейцарії
Карти Швеції
Карти Азії 
Карти Європи 
Карти Африки 
Карти Північної Америки 
Карти Південної Америки 
Карти Океанії 
Карти Антарктиди 
Карти Арктики 
Карти океанів
Карти України: Природа 
Карти України: Населення 
Карти України: Господарство 
Політична карта світу
Карта США
Карти Чечні
Карта Великого Лос-Анджелесу
Карта Японії
Карти Меркатора

Довідник

Найбільші озера світу 
Скільки країн у світі 
Список країн за рівнем народжуваності
Список країн за площею 
Список країн за населенням 
Список країн за темпами зростання населення 
Список країн за рівнем смертності 
Список країн за сальдом міграції 
Список країн за рівнем материнської смертності
Список країн за рівнем дитячої смертності
Список країн за очікуваною тривалістю життя
Список країн за коефіцієнтом фертильності
Список країн за витратами на охорону здоров’я
Список країн за поширенням ВІЛ/СНІДу
Список країн за кількістю хворих на ВІЛ/СНІД
Список країн за кількістю смертей від ВІЛ/СНІДу
Список країн за ожирінням населення
Список країн за ВВП (ПКС)
Список країн за темпами зростання реального ВВП
Список країн за ВВП (ПКС) на душу населення
Список країн за валовими національними заощадженнями
Список країн за темпами зростання промислового виробництва
Список країн за чисельністю робочої сили
Список країн за рівнем безробіття
Прапори країн світу (за алфавітом)
Прапори країн світу (за регіонами)
Список країн світу за алфавітом
Список країн світу за регіонами
Незалежні держави світу
Держави-члени ООН
Столиці країн світу
Країни Європи 
Країни Азії ⇒
Країни Африки 
Країни Північної Америки 
Країни Південної Америки ⇒
Країни Океанії 
Форми правління країн світу 
Форми державного устрою країн світу 
Найбільші країни світу 
Найменші країни світу 
Столиці країн Європи 
Столиці країн Азії 
Столиці країн Африки 
Столиці країн Північної Америки 
Столиці країн Південної Америки 
Столиці країн Океанії 
Прапори країн Європи 
Прапори країн Азії 
Прапори країн Африки 
Прапори країн Північної Америки 
Прапори країн Південної Америки 
Прапори країн Океанії 
Країни Європи за площею 
Країни Європи за населенням 
Країни Азії за площею 
Країни Азії за населенням 
Країни Африки за площею 
Країни Африки за населенням 
Країни Північної Америки за площею 
Країни Північної Америки за населенням 
Країни Південної Америки за площею 
Країни Південної Америки за населенням 
Країни Океанії за площею 
Країни Океанії за населенням 
Найбільші країни Європи 
Найбільші країни Азії 
Найбільші країни Африки 
Найбільші країни Північної Америки 
Найбільші країни Південної Америки 
Найбільші країни Океанії 
Найменші країни Європи 
Найменші країни Азії 
Найменші країни Африки 
Найменші країни Північної Америки 
Найменші країни Південної Америки 
Найменші країни Океанії 
Список країн за середнім віком населення 
Список країн за витратами на освіту 
Список країн за розподілом доходу (Коефіцієнт Джині) 
Список країн за отриманими податками та іншими доходами 
Список країн за сальдом державного бюджету 
Список країн за державним боргом 
Список країн за рівнем інфляції (індекс споживчих цін) 
Список країн за обліковою ставкою центрального банку 
Список країн за процентною ставкою комерційних банків 
Список країн за запасами вузьких грошей 
Список країн за запасами широких грошей 
Список країн за розміром внутрішнього кредиту 
Список країн за ринковою вартістю акцій, які торгуються публічно 
Список країн за балансом поточних операцій 
Список країн за експортом товарів 
Список країн за імпортом товарів 
Список країн за міжнародними резервами 
Список країн за зовнішнім боргом 
Список країн за прямими іноземними інвестиціями (в країну) 
Список країн за прямими іноземними інвестиціями (з країни) 
Список країн за виробництвом електроенергії 
Список країн за споживанням електроенергії 
Список країн за експортом електроенергії 
Список країн за імпортом електроенергії 
Список країн за встановленою потужністю електростанцій 
Список країн за виробництвом електроенергії на ТЕС 
Список країн за виробництвом електроенергії на АЕС 
Список країн за виробництвом електроенергії на ГЕС 
Список країн за виробництвом електроенергії з використанням альтернативних джерел 
Список країн за видобутком нафти 
Список країн за експортом нафти 
Список країн за імпортом нафти 
Список країн за запасами нафти 
Список країн за виробництвом нафтопродуктів 
Список країн за споживанням нафтопродуктів 
Список країн за експортом нафтопродуктів 
Список країн за імпортом нафтопродуктів 
Список країн за видобутком природного газу 
Список країн за споживанням природного газу 
Список країн за експортом природного газу 
Список країн за імпортом природного газу 
Список країн за запасами природного газу 
Список країн за кількістю абонентів стаціонарних телефонів 
Список країн за кількістю абонентів мобільних телефонів 
Список країн за кількістю користувачів інтернету 
Список країн за кількістю аеропортів 
Список країн за довжиною залізниць 
Список країн за довжиною автошляхів 
Список країн за довжиною внутрішніх водних шляхів 
Список країн за кількістю суден торговельного флоту 
Список країн за військовими витратами 
Всесвіт. Будова Всесвіту 
Як виник Всесвіт 
Адреса Землі у Всесвіті 
Характеристики планет Сонячної системи (таблиці) 
Найдовші річки світу 
Найбільші острови світу 
Країни Антарктиди 
Хімічний склад Землі 
Чисельність населення України 
Список країн за вживанням тютюну
Список країн за викидами вуглекислого газу
Список країн за доходами від вугілля
Список країн за доходами від лісових ресурсів
Список країн за недостатньою масою тіла у дітей віком до 5 років
Список країн за рівнем безробіття серед молоді (15-24 р.)
Список країн за споживанням алкоголю на душу населення
Список країн за споживанням енергії на душу населення
Прапори штатів США
Столиці штатів США
Прапори регіонів Канади
Столиці регіонів Канади
Прапори земель Німеччини
Столиці земель Німеччини
Прапори регіонів України

Інше

Контакти
Карта сайту

Політика конфіденційності
Умови використання

Карта російськомовної версії сайту