Меркатор Тести Категорії тестів

Категорії тестів

Прапори
Столиці
Пробне ЗНО
Основна сесія ЗНО
Додаткова сесія ЗНО
ЗНО
Контури 
Географічні об’єкти на карті 
Розвиток географічних знань про Землю 
Земля на плані та карті 
Літосфера 
Атмосфера 
Гідросфера 
Біосфера і ґрунти. Природні комплекси 
Планета людей 
Закономірності формування природи материків та океанів 
Африка (7 клас) 
Південна Америка (7 клас) 
Географічна карта та робота з нею 
Географічний простір України 
Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси України 
Національна економіка та світове господарство 
Первинний сектор господарства світу та України 
Загальна характеристика Європи 
Країни Європи 
Світ
Європа
Азія
Північна Америка
Південна Америка
Африка
Океанія
Залежні території
Україна 
Німеччина 
Франція 
Велика Британія 
Італія 
Польща 
Білорусь 
Росія 
6 клас 
7 клас 
8 клас 
9 клас 
10 клас 
Тематичний контроль 
Фізична географія 
Суспільна географія

Загальні тести


Прапори:
Тест: Прапори країн Європи
Тест: Прапори країн Азії
Тест: Прапори країн Північної Америки
Тест: Прапори країн Південної Америки
Тест: Прапори країн Африки
Тест: Прапори країн Океанії
Тест: Прапори залежних територій

Тест: Прапори країн світу


Столиці:
Тест: Столиці країн Європи
Тест: Столиці країн Азії
Тест: Столиці країн Африки
Тест: Столиці країн Північної Америки
Тест: Столиці країн Південної Америки
Тест: Столиці країн Океанії

Тест: Столиці країн світу


Пробне ЗНО:
Тест: Пробне ЗНО з географії 2018
Тест: Пробне ЗНО з географії 2017
Тест: Пробне ЗНО з географії 2016
Тест: Пробне ЗНО з географії 2015
Тест: Пробне ЗНО з географії 2014
Тест: Пробне ЗНО з географії 2013
Тест: Пробне ЗНО з географії 2012
Тест: Пробне ЗНО з географії 2011

Тест: Пробне ЗНО з географії 2010


Основна сесія ЗНО:
Тест: ЗНО з географії 2018 
Тест: ЗНО з географії 2017
Тест: ЗНО з географії 2016
Тест: ЗНО з географії 2015
Тест: ЗНО з географії 2014
Тест: ЗНО з географії 2013
Тест: ЗНО з географії 2012
Тест: ЗНО з географії 2011
Тест: ЗНО з географії 2010
Тест: ЗНО з географії 2009

Тест: ЗНО з географії 2008


Додаткова сесія ЗНО:
Тест: ЗНО з географії 2018 (додаткова сесія) 
Тест: ЗНО з географії 2017 (додаткова сесія)
Тест: ЗНО з географії 2016 (додаткова сесія)

Тест: ЗНО з географії 2015 (додаткова сесія)


ЗНО:
Тест: Пробне ЗНО з географії 2018
Тест: Пробне ЗНО з географії 2017
Тест: Пробне ЗНО з географії 2016
Тест: Пробне ЗНО з географії 2015
Тест: Пробне ЗНО з географії 2014
Тест: Пробне ЗНО з географії 2013
Тест: Пробне ЗНО з географії 2012
Тест: Пробне ЗНО з географії 2011
Тест: Пробне ЗНО з географії 2010
Тест: ЗНО з географії 2018 
Тест: ЗНО з географії 2017
Тест: ЗНО з географії 2016
Тест: ЗНО з географії 2015
Тест: ЗНО з географії 2014
Тест: ЗНО з географії 2013
Тест: ЗНО з географії 2012
Тест: ЗНО з географії 2011
Тест: ЗНО з географії 2010
Тест: ЗНО з географії 2009
Тест: ЗНО з географії 2008
Тест: ЗНО з географії 2018 (додаткова сесія) 
Тест: ЗНО з географії 2017 (додаткова сесія)
Тест: ЗНО з географії 2016 (додаткова сесія)

Тест: ЗНО з географії 2015 (додаткова сесія)


Контури:
Тест: Контури країн Європи 
Тест: Контури країн Азії 
Тест: Контури країн Північної Америки 
Тест: Контури країн Африки 
Тест: Контури країн Океанії 
Тест: Контури країн Південної Америки 

Тест: Контури країн світу 


Географічні об’єкти на карті:
Тест: Країни Європи на карті 
Тест: Країни Азії на карті 
Тест: Країни Африки на карті 
Тест: Країни Північної Америки на карті 
Тест: Країни Південної Америки на карті 
Тест: Країни Океанії на карті 

Тест: Країни світу на карті 


Розвиток географічних знань про Землю:
Тест: Уявлення про Землю в давні часи 
Тест: Пізнання нових земель в X-XV ст. 
Тест: Великі географічні відкриття 
Тест: Навколосвітні експедиції та відкриття материків 
Тест: Сучасні географічні дослідження 

Тест: Розвиток географічних знань про Землю 


Земля на плані та карті:
Тест: Способи орієнтування на місцевості 
Тест: Поняття про азимут 
Тест: Способи зображення земної поверхні 
Тест: Масштаб 
Тест: План місцевості 
Тест: Складання плану місцевості 
Тест: Географічна карта 
Тест: Види географічних карт 
Тест: Градусна сітка на глобусі і карті 
Тест: Географічні координати 

Тест: Земля на плані та карті 


Літосфера:
Тест: Внутрішня будова Землі 
Тест: Літосферні плити 
Тест: Землетруси 
Тест: Вулканізм і вулкани. Гейзери 
Тест: Зовнішні процеси, що змінюють земну кору 
Тест: Породи, що складають земну кору 
Тест: Абсолютна і відносна висота місцевості 
Тест: Рельєф 
Тест: Рівнини 
Тест: Гори 
Тест: Рельєф дна океану 
Тест: Унікальні форми рельєфу 

Тест: Літосфера 


Атмосфера:
Тест: Будова атмосфери 
Тест: Добовий хід температури повітря 
Тест: Річний хід температури повітря 
Тест: Освітлення й теплові пояси Землі 
Тест: Атмосферний тиск 
Тест: Вітер 
Тест: Вологість повітря 
Тест: Атмосферні опади 
Тест: Погода 
Тест: Клімат 
Тест: Кліматичні пояси 
Тест: Вплив людини на атмосферу 

Тест: Атмосфера 


Гідросфера:
Тест: Світовий океан 
Тест: Властивості вод Світового океану 
Тест: Хвилі 
Тест: Течії 
Тест: Життя в морях та океанах 
Тест: Океан та людина 
Тест: Річки 
Тест: Робота і характер течії річок 
Тест: Озера 
Тест: Болота 
Тест: Штучні водотоки і водойми 
Тест: Льодовики та багаторічна мерзлота 
Тест: Підземні води 

Тест: Гідросфера 


Біосфера і ґрунти. Природні комплекси:
Тест: Біосфера 
Тест: Ґрунти 
Тест: Природні комплекси 
Тест: Географічна оболонка 
Тест: Природні зони 

Тест: Біосфера і ґрунти. Природні комплекси 


Планета людей:
Тест: Кількість і розміщення населення 
Тест: Раси і народи світу 
Тест: Країни світу 
Тест: Забруднення довкілля та його охорона 

Тест: Планета людей 


Закономірності формування природи материків та океанів:
Тест: Форма і рухи Землі та їх наслідки 
Тест: Рух літосферних плит 
Тест: Геологічна історія Землі та тектонічні структури 
Тест: Рельєф материків і дна океанів 
Тест: Кліматотвірні чинники 
Тест: Кліматичні пояси і типи клімату Землі 
Тест: Властивості водних мас. Течії 
Тест: Широтна зональність і вертикальна поясність 

Тест: Закономірності формування природи материків та океанів 


Африка (7 клас):
Тест: Географічне положення та дослідження Африки 
Тест: Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини Африки 
Тест: Клімат Африки 
Тест: Води суходолу Африки 
Тест: Екваторіальні ліси Африки 
Тест: Савани Африки 
Тест: Пустелі і напівпустелі, вічнозелені твердолисті ліси і чагарники Африки 
Тест: Стихійні явища природи, екологічні проблеми Африки 
Тест: Населення Африки 
Тест: Держави Африки 

Тест: Африка (7 клас) 


Південна Америка (7 клас):
Тест: Географічне положення та дослідження Південної Америки 
Тест: Тектонічна будова і рельєф Південної Америки 
Тест: Клімат Південної Америки 
Тест: Води суходолу Південної Америки 
Тест: Природні зони Південної Америки 
Тест: Населення Південної Америки 
Тест: Держави Південної Америки 

Тест: Південна Америка (7 клас) 


Географічна карта та робота з нею:
Тест: Зображення України в картографічних творах 
Тест: Як укладена карта 
Тест: Карти і геоінформаційні системи 
Тест: Топографічна карта та її елементи 
Тест: Читання та використання топографічних карт 
Тест: Плани міст, схеми руху транспорту 

Тест: Географічна карта та робота з нею 


Географічний простір України:
Тест: Політична карта світу. Державний лад України 
Тест: Географічне положення України 
Тест: Державна територія і кордони України 
Тест: Формування території України 
Тест: Міжнародна система відліку часу 

Тест: Географічний простір України 


Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси України:
Тест: Геологічна історія України 
Тест: Тектонічні структури України 
Тест: Геологічна будова України 
Тест: Рівнини України 
Тест: Гори України 
Тест: Геоморфологічна будова України 
Тест: Паливні корисні копалини України 
Тест: Рудні корисні копалини України 
Тест: Нерудні корисні копалини України 

Тест: Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси України 


Національна економіка та світове господарство:
Тест: Національна економіка 
Тест: Економічний розвиток і структура економіки країни 
Тест: Чинники розміщення виробництва 
Тест: Суспільна та просторова організація господарства 
Тест: Світове господарство. Міжнародний поділ праці 
Тест: Типи економічних систем 
Тест: Типи країн 
Тест: Просторова структура світового господарства 
Тест: Сучасні тенденції розвитку світового господарства 

Тест: Національна економіка та світове господарство 


Первинний сектор господарства світу та України:
Тест: Сільське господарство світу 
Тест: Рослинництво світу 
Тест: Тваринництво світу. Сільськогосподарські пояси світу 
Тест: Сільське господарство України. Рослинництво України 
Тест: Тваринництво України. Зональна спеціалізація сільського господарства України 
Тест: Лісове господарство світу та України 
Тест: Мінеральні ресурси та ресурсозабезпеченість 
Тест: Видобування паливних ресурсів у світі та Україні 
Тест: Видобування металічних ресурсів у світі та Україні 
Тест: Видобування нерудної мінеральної сировини у світі та Україні 

Тест: Первинний сектор господарства світу та України 


Загальна характеристика Європи:
Тест: Субрегіони Європи та їхні політико-географічні особливості 
Тест: Інтеграційні процеси та міжнародні організації в Європі 
Тест: Природні умови і ресурси Європи 
Тест: Населення Європи та його розміщення 
Тест: Особливості господарства Європи. Первинний сектор її економіки 
Тест: Вторинний сектор економіки Європи 
Тест: Третинний сектор економіки Європи 

Тест: Загальна характеристика Європи 


Країни Європи:
Тест: Німеччина 
Тест: Франція 
Тест: Велика Британія 
Тест: Італія 
Тест: Польща 
Тест: Білорусь 
Тест: Росія 

Тест: Країни Європи 


Світ:
Тест: Прапори країн світу
Тест: Столиці країн світу
Тест: Контури країн світу
Тест: Країни світу на карті
Тест: Сучасна політична карта світу 
Тест: Політична карта світу. Державний лад України 
Тест: Сільське господарство світу 
Тест: Рослинництво світу 
Тест: Тваринництво світу. Сільськогосподарські пояси світу 
Тест: Лісове господарство світу та України 
Тест: Видобування паливних ресурсів у світі та Україні 
Тест: Видобування металічних ресурсів у світі та Україні 
Тест: Видобування нерудної мінеральної сировини у світі та Україні 

Тест: Первинний сектор господарства світу та України 


Європа:
Тест: Прапори країн Європи
Тест: Столиці країн Європи
Тест: Контури країн Європи
Тест: Країни Європи на карті
Тест: Субрегіони Європи та їхні політико-географічні особливості 
Тест: Інтеграційні процеси та міжнародні організації в Європі 
Тест: Природні умови і ресурси Європи 
Тест: Населення Європи та його розміщення 
Тест: Особливості господарства Європи. Первинний сектор її економіки 
Тест: Вторинний сектор економіки Європи 
Тест: Третинний сектор економіки Європи 

Тест: Загальна характеристика Європи 


Азія:
Тест: Прапори країн Азії
Тест: Столиці країн Азії
Тест: Контури країн Азії

Тест: Країни Азії на карті


Північна Америка:
Тест: Прапори країн Північної Америки
Тест: Столиці країн Північної Америки
Тест: Контури країн Північної Америки

Тест: Країни Північної Америки на карті


Південна Америка:
Тест: Прапори країн Південної Америки
Тест: Столиці країн Південної Америки
Тест: Контури країн Південної Америки
Тест: Країни Південної Америки на карті
Тест: Географічне положення та дослідження Південної Америки 
Тест: Тектонічна будова і рельєф Південної Америки 
Тест: Клімат Південної Америки 
Тест: Води суходолу Південної Америки 
Тест: Природні зони Південної Америки 
Тест: Населення Південної Америки 
Тест: Держави Південної Америки 

Тест: Південна Америка (7 клас) 


Африка:
Тест: Прапори країн Африки
Тест: Столиці країн Африки
Тест: Контури країн Африки
Тест: Країни Африки на карті
Тест: Географічне положення та дослідження Африки 
Тест: Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини Африки 
Тест: Клімат Африки 
Тест: Води суходолу Африки 
Тест: Екваторіальні ліси Африки 
Тест: Савани Африки 
Тест: Пустелі і напівпустелі, вічнозелені твердолисті ліси і чагарники Африки 
Тест: Стихійні явища природи, екологічні проблеми Африки 
Тест: Населення Африки 
Тест: Держави Африки 

Тест: Африка (7 клас) 


Океанія:
Тест: Прапори країн Океанії
Тест: Столиці країн Океанії
Тест: Контури країн Океанії

Тест: Країни Океанії на карті


Залежні території:

Тест: Прапори залежних територій


Україна:
Тест: Географічні дослідження території України 
Тест: Зображення України в картографічних творах 
Тест: Політична карта світу. Державний лад України 
Тест: Географічне положення України 
Тест: Державна територія і кордони України 
Тест: Формування території України 
Тест: Географічний простір України 
Тест: Сільське господарство України. Рослинництво України 
Тест: Тваринництво України. Зональна спеціалізація сільського господарства України 
Тест: Лісове господарство світу та України 
Тест: Видобування паливних ресурсів у світі та Україні 
Тест: Видобування металічних ресурсів у світі та Україні 
Тест: Видобування нерудної мінеральної сировини у світі та Україні 
Тест: Первинний сектор господарства світу та України 
Тест: Геологічна історія України 
Тест: Тектонічні структури України 
Тест: Геологічна будова України 
Тест: Рівнини України 
Тест: Гори України 
Тест: Геоморфологічна будова України 
Тест: Паливні корисні копалини України 
Тест: Рудні корисні копалини України 
Тест: Нерудні корисні копалини України 

Тест: Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси України 


Німеччина:

Тест: Німеччина 


Франція:

Тест: Франція 


Велика Британія:

Тест: Велика Британія 


Італія:

Тест: Італія


Польща:

Тест: Польща 


Білорусь:

Тест: Білорусь 


Росія:

Тест: Росія 


6 клас:
Тест: Що вивчає географія 
Тест: Географічні дослідження 
Тест: Уявлення про Землю в давні часи 
Тест: Пізнання нових земель в X-XV ст. 
Тест: Великі географічні відкриття 
Тест: Навколосвітні експедиції та відкриття материків 
Тест: Сучасні географічні дослідження 
Тест: Розвиток географічних знань про Землю 
Тест: Способи орієнтування на місцевості 
Тест: Поняття про азимут 
Тест: Способи зображення земної поверхні 
Тест: Масштаб 
Тест: План місцевості 
Тест: Складання плану місцевості 
Тест: Географічна карта 
Тест: Види географічних карт 
Тест: Градусна сітка на глобусі і карті 
Тест: Географічні координати 
Тест: Земля на плані та карті 
Тест: Внутрішня будова Землі 
Тест: Літосферні плити 
Тест: Землетруси 
Тест: Вулканізм і вулкани. Гейзери 
Тест: Зовнішні процеси, що змінюють земну кору 
Тест: Породи, що складають земну кору 
Тест: Абсолютна і відносна висота місцевості 
Тест: Рельєф 
Тест: Рівнини 
Тест: Гори 
Тест: Рельєф дна океану 
Тест: Унікальні форми рельєфу 
Тест: Літосфера 
Тест: Будова атмосфери 
Тест: Добовий хід температури повітря 
Тест: Річний хід температури повітря 
Тест: Освітлення й теплові пояси Землі 
Тест: Атмосферний тиск 
Тест: Вітер 
Тест: Вологість повітря 
Тест: Атмосферні опади 
Тест: Погода 
Тест: Клімат 
Тест: Кліматичні пояси 
Тест: Вплив людини на атмосферу 
Тест: Атмосфера 
Тест: Світовий океан 
Тест: Властивості вод Світового океану 
Тест: Хвилі 
Тест: Течії 
Тест: Життя в морях та океанах 
Тест: Океан та людина 
Тест: Річки 
Тест: Робота і характер течії річок 
Тест: Озера 
Тест: Болота 
Тест: Штучні водотоки і водойми 
Тест: Льодовики та багаторічна мерзлота 
Тест: Підземні води 
Тест: Гідросфера 
Тест: Біосфера 
Тест: Ґрунти 
Тест: Природні комплекси 
Тест: Географічна оболонка 
Тест: Природні зони 
Тест: Біосфера і ґрунти. Природні комплекси 
Тест: Кількість і розміщення населення 
Тест: Раси і народи світу 
Тест: Країни світу 
Тест: Забруднення довкілля та його охорона 

Тест: Планета людей 


7 клас:
Тест: Що і як вивчає географія материків та океанів 
Тест: Джерела географічної інформації 
Тест: Форма і рухи Землі та їх наслідки 
Тест: Рух літосферних плит 
Тест: Геологічна історія Землі та тектонічні структури 
Тест: Рельєф материків і дна океанів 
Тест: Кліматотвірні чинники 
Тест: Кліматичні пояси і типи клімату Землі 
Тест: Властивості водних мас. Течії 
Тест: Широтна зональність і вертикальна поясність 
Тест: Закономірності формування природи материків та океанів 
Тест: Географічне положення та дослідження Африки 
Тест: Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини Африки 
Тест: Клімат Африки 
Тест: Води суходолу Африки 
Тест: Екваторіальні ліси Африки 
Тест: Савани Африки 
Тест: Пустелі і напівпустелі, вічнозелені твердолисті ліси і чагарники Африки 
Тест: Стихійні явища природи, екологічні проблеми Африки 
Тест: Населення Африки 
Тест: Держави Африки 
Тест: Африка (7 клас) 
Тест: Географічне положення та дослідження Південної Америки 
Тест: Тектонічна будова і рельєф Південної Америки 
Тест: Клімат Південної Америки 
Тест: Води суходолу Південної Америки 
Тест: Природні зони Південної Америки 
Тест: Населення Південної Америки 
Тест: Держави Південної Америки 

Тест: Південна Америка (7 клас) 


8 клас:
Тест: Фізична та суспільна географія України 
Тест: Географічні дослідження території України 
Тест: Зображення України в картографічних творах 
Тест: Як укладена карта 
Тест: Карти і геоінформаційні системи 
Тест: Топографічна карта та її елементи 
Тест: Читання та використання топографічних карт 
Тест: Плани міст, схеми руху транспорту 
Тест: Географічна карта та робота з нею 
Тест: Політична карта світу. Державний лад України 
Тест: Географічне положення України 
Тест: Державна територія і кордони України 
Тест: Формування території України 
Тест: Міжнародна система відліку часу 
Тест: Географічний простір України 
Тест: Геологічна історія України 
Тест: Тектонічні структури України 
Тест: Геологічна будова України 
Тест: Рівнини України 
Тест: Гори України 
Тест: Геоморфологічна будова України 
Тест: Паливні корисні копалини України 
Тест: Рудні корисні копалини України 
Тест: Нерудні корисні копалини України 

Тест: Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси України 


9 клас:
Тест: Що і як вивчає суспільна географія 
Тест: Національна економіка 
Тест: Економічний розвиток і структура економіки країни 
Тест: Чинники розміщення виробництва 
Тест: Суспільна та просторова організація господарства 
Тест: Світове господарство. Міжнародний поділ праці 
Тест: Типи економічних систем 
Тест: Типи країн 
Тест: Просторова структура світового господарства 
Тест: Сучасні тенденції розвитку світового господарства 
Тест: Національна економіка та світове господарство 
Тест: Сільське господарство світу 
Тест: Рослинництво світу 
Тест: Тваринництво світу. Сільськогосподарські пояси світу 
Тест: Сільське господарство України. Рослинництво України 
Тест: Тваринництво України. Зональна спеціалізація сільського господарства України 
Тест: Лісове господарство світу та України 
Тест: Мінеральні ресурси та ресурсозабезпеченість 
Тест: Видобування паливних ресурсів у світі та Україні 
Тест: Видобування металічних ресурсів у світі та Україні 
Тест: Видобування нерудної мінеральної сировини у світі та Україні 

Тест: Первинний сектор господарства світу та України 


10 клас:
Тест: Що і як вивчає курс «Географія: регіони і країни» 
Тест: Сучасна політична карта світу 
Тест: Субрегіони Європи та їхні політико-географічні особливості 
Тест: Інтеграційні процеси та міжнародні організації в Європі 
Тест: Природні умови і ресурси Європи 
Тест: Населення Європи та його розміщення 
Тест: Особливості господарства Європи. Первинний сектор її економіки 
Тест: Вторинний сектор економіки Європи 
Тест: Третинний сектор економіки Європи 
Тест: Загальна характеристика Європи 
Тест: Німеччина 
Тест: Франція 
Тест: Велика Британія 
Тест: Італія 
Тест: Польща 
Тест: Білорусь 
Тест: Росія 

Тест: Країни Європи 


Тематичний контроль:
Тест: Розвиток географічних знань про Землю (6 клас) 
Тест: Земля на плані та карті (6 клас) 
Тест: Літосфера (6 клас) 
Тест: Атмосфера (6 клас) 
Тест: Гідросфера (6 клас) 
Тест: Біосфера і ґрунти. Природні комплекси (6 клас) 
Тест: Планета людей (6 клас) 
Тест: Закономірності формування природи материків та океанів (7 клас) 
Тест: Африка (7 клас) 
Тест: Південна Америка (7 клас) 
Тест: Географічна карта та робота з нею (8 клас) 
Тест: Географічний простір України (8 клас) 
Тест: Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси України (8 клас) 
Тест: Національна економіка та світове господарство (9 клас) 
Тест: Первинний сектор господарства світу та України (9 клас) 
Тест: Загальна характеристика Європи (10 клас) 

Тест: Країни Європи (10 клас) 


Фізична географія:
Тест: Форма і рухи Землі та їх наслідки 
Тест: Рух літосферних плит 
Тест: Геологічна історія Землі та тектонічні структури 
Тест: Рельєф материків і дна океанів 
Тест: Кліматотвірні чинники 
Тест: Кліматичні пояси і типи клімату Землі 
Тест: Властивості водних мас. Течії 
Тест: Широтна зональність і вертикальна поясність 
Тест: Закономірності формування природи материків та океанів 
Тест: Природні умови і ресурси Європи 
Тест: Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини Африки 
Тест: Клімат Африки 
Тест: Води суходолу Африки 
Тест: Екваторіальні ліси Африки 
Тест: Савани Африки 
Тест: Пустелі і напівпустелі, вічнозелені твердолисті ліси і чагарники Африки 
Тест: Внутрішня будова Землі 
Тест: Літосферні плити 
Тест: Землетруси 
Тест: Вулканізм і вулкани. Гейзери 
Тест: Зовнішні процеси, що змінюють земну кору 
Тест: Породи, що складають земну кору 
Тест: Абсолютна і відносна висота місцевості 
Тест: Рельєф 
Тест: Рівнини 
Тест: Гори 
Тест: Рельєф дна океану 
Тест: Унікальні форми рельєфу 
Тест: Літосфера 
Тест: Тектонічна будова і рельєф Південної Америки 
Тест: Клімат Південної Америки 
Тест: Води суходолу Південної Америки 
Тест: Природні зони Південної Америки 
Тест: Геологічна історія України 
Тест: Тектонічні структури України 
Тест: Геологічна будова України 
Тест: Рівнини України 
Тест: Гори України 
Тест: Геоморфологічна будова України 
Тест: Паливні корисні копалини України 
Тест: Рудні корисні копалини України 
Тест: Нерудні корисні копалини України 
Тест: Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси України 
Тест: Будова атмосфери 
Тест: Добовий хід температури повітря 
Тест: Річний хід температури повітря 
Тест: Освітлення й теплові пояси Землі 
Тест: Атмосферний тиск 
Тест: Вітер 
Тест: Вологість повітря 
Тест: Атмосферні опади 
Тест: Погода 
Тест: Клімат 
Тест: Кліматичні пояси 
Тест: Вплив людини на атмосферу 
Тест: Атмосфера 
Тест: Світовий океан 
Тест: Властивості вод Світового океану 
Тест: Хвилі 
Тест: Течії 
Тест: Життя в морях та океанах 
Тест: Океан та людина 
Тест: Річки 
Тест: Робота і характер течії річок 
Тест: Озера 
Тест: Болота 
Тест: Штучні водотоки і водойми 
Тест: Льодовики та багаторічна мерзлота 
Тест: Підземні води 
Тест: Гідросфера 
Тест: Біосфера 
Тест: Ґрунти 
Тест: Природні комплекси 
Тест: Географічна оболонка 
Тест: Природні зони 
Тест: Біосфера і ґрунти. Природні комплекси 

Тест: Забруднення довкілля та його охорона 


Суспільна географія:
Тест: Прапори країн Європи
Тест: Прапори країн Азії
Тест: Прапори країн Північної Америки
Тест: Прапори країн Південної Америки
Тест: Прапори країн Африки
Тест: Прапори країн Океанії
Тест: Прапори залежних територій
Тест: Прапори країн світу
Тест: Столиці країн Європи
Тест: Столиці країн Азії
Тест: Столиці країн Африки
Тест: Столиці країн Північної Америки
Тест: Столиці країн Південної Америки
Тест: Столиці країн Океанії
Тест: Столиці країн світу
Тест: Контури країн Європи
Тест: Контури країн Азії
Тест: Контури країн Північної Америки
Тест: Контури країн Африки
Тест: Контури країн Океанії
Тест: Контури країн Південної Америки
Тест: Контури країн світу
Тест: Країни Європи на карті
Тест: Країни Азії на карті
Тест: Країни Африки на карті
Тест: Країни Північної Америки на карті
Тест: Країни Південної Америки на карті
Тест: Країни Океанії на карті
Тест: Країни світу на карті
Тест: Що і як вивчає суспільна географія 
Тест: Національна економіка 
Тест: Економічний розвиток і структура економіки країни 
Тест: Чинники розміщення виробництва 
Тест: Суспільна та просторова організація господарства 
Тест: Світове господарство. Міжнародний поділ праці 
Тест: Типи економічних систем 
Тест: Типи країн 
Тест: Просторова структура світового господарства 
Тест: Сучасні тенденції розвитку світового господарства 
Тест: Національна економіка та світове господарство 
Тест: Що і як вивчає курс «Географія: регіони і країни» 
Тест: Сучасна політична карта світу 
Тест: Субрегіони Європи та їхні політико-географічні особливості 
Тест: Інтеграційні процеси та міжнародні організації в Європі 
Тест: Населення Європи та його розміщення 
Тест: Особливості господарства Європи. Первинний сектор її економіки 
Тест: Вторинний сектор економіки Європи 
Тест: Третинний сектор економіки Європи 
Тест: Населення Африки 
Тест: Держави Африки 
Тест: Політична карта світу. Державний лад України 
Тест: Сільське господарство світу 
Тест: Рослинництво світу 
Тест: Тваринництво світу. Сільськогосподарські пояси світу 
Тест: Сільське господарство України. Рослинництво України 
Тест: Тваринництво України. Зональна спеціалізація сільського господарства України 
Тест: Лісове господарство світу та України 
Тест: Мінеральні ресурси та ресурсозабезпеченість 
Тест: Видобування паливних ресурсів у світі та Україні 
Тест: Видобування металічних ресурсів у світі та Україні 
Тест: Видобування нерудної мінеральної сировини у світі та Україні 
Тест: Первинний сектор господарства світу та України 
Тест: Населення Південної Америки 
Тест: Держави Південної Америки 
Тест: Кількість і розміщення населення 
Тест: Раси і народи світу 

Тест: Країни світу 


Загальні тести:
Тест: Пробне ЗНО з географії 2018
Тест: Пробне ЗНО з географії 2017
Тест: Пробне ЗНО з географії 2016
Тест: Пробне ЗНО з географії 2015
Тест: Пробне ЗНО з географії 2014
Тест: Пробне ЗНО з географії 2013
Тест: Пробне ЗНО з географії 2012
Тест: Пробне ЗНО з географії 2011
Тест: Пробне ЗНО з географії 2010
Тест: ЗНО з географії 2018 
Тест: ЗНО з географії 2017
Тест: ЗНО з географії 2016
Тест: ЗНО з географії 2015
Тест: ЗНО з географії 2014
Тест: ЗНО з географії 2013
Тест: ЗНО з географії 2012
Тест: ЗНО з географії 2011
Тест: ЗНО з географії 2010
Тест: ЗНО з географії 2009
Тест: ЗНО з географії 2008
Тест: ЗНО з географії 2018 (додаткова сесія) 
Тест: ЗНО з географії 2017 (додаткова сесія)
Тест: ЗНО з географії 2016 (додаткова сесія)
Тест: ЗНО з географії 2015 (додаткова сесія)
Тест: Що вивчає географія 
Тест: Географічні дослідження 
Тест: Уявлення про Землю в давні часи 
Тест: Пізнання нових земель в X-XV ст. 
Тест: Великі географічні відкриття 
Тест: Навколосвітні експедиції та відкриття материків 
Тест: Сучасні географічні дослідження 
Тест: Розвиток географічних знань про Землю 
Тест: Що і як вивчає географія материків та океанів 
Тест: Джерела географічної інформації 
Тест: Фізична та суспільна географія України 
Тест: Географічні дослідження території України 
Тест: Зображення України в картографічних творах 
Тест: Як укладена карта 
Тест: Карти і геоінформаційні системи 
Тест: Топографічна карта та її елементи 
Тест: Читання та використання топографічних карт 
Тест: Плани міст, схеми руху транспорту 
Тест: Географічна карта та робота з нею 
Тест: Загальна характеристика Європи 
Тест: Способи орієнтування на місцевості 
Тест: Поняття про азимут 
Тест: Способи зображення земної поверхні 
Тест: Масштаб 
Тест: План місцевості 
Тест: Складання плану місцевості 
Тест: Географічна карта 
Тест: Види географічних карт 
Тест: Градусна сітка на глобусі і карті 
Тест: Географічні координати 
Тест: Земля на плані та карті 
Тест: Географічне положення та дослідження Африки 
Тест: Стихійні явища природи, екологічні проблеми Африки 
Тест: Африка (7 клас) 
Тест: Географічне положення України 
Тест: Державна територія і кордони України 
Тест: Формування території України 
Тест: Міжнародна система відліку часу 
Тест: Географічний простір України 
Тест: Німеччина 
Тест: Франція 
Тест: Велика Британія 
Тест: Італія 
Тест: Польща 
Тест: Білорусь 
Тест: Росія 
Тест: Країни Європи 
Тест: Географічне положення та дослідження Південної Америки 
Тест: Південна Америка (7 клас) 

Тест: Планета людей